๐ŸŽ Orouba Classic French Coffee With Milk Flavour Premium Turkish Coffee Ground Oriental Original Cafe Oroba Aloroba Aleuruba Egyptian Egypt Arab Arabic Halal ( 1 Pack = 8.82 oz / 250 gm ) ุจู† ุงู„ุนุฑูˆุจุฉ ู‚ู‡ูˆุฉ ูุฑู†ุณุงูˆู‰ ูƒู„ุงุณูŠูƒ ุจู†ูƒู‡ุฉ ุงู„ู„ุจู† - BonBalloon
๐ŸŽ Orouba Classic French Coffee With Milk Flavour Premium Turkish Coffee Ground Oriental Original Cafe Oroba Aloroba Aleuruba Egyptian Egypt Arab Arabic Halal ( 1 Pack = 8.82 oz / 250 gm ) ุจู† ุงู„ุนุฑูˆุจุฉ ู‚ู‡ูˆุฉ ูุฑู†ุณุงูˆู‰ ูƒู„ุงุณูŠูƒ ุจู†ูƒู‡ุฉ ุงู„ู„ุจู† - BonBalloon
๐ŸŽ Orouba Classic French Coffee With Milk Flavour Premium Turkish Coffee Ground Oriental Original Cafe Oroba Aloroba Aleuruba Egyptian Egypt Arab Arabic Halal ( 1 Pack = 8.82 oz / 250 gm ) ุจู† ุงู„ุนุฑูˆุจุฉ ู‚ู‡ูˆุฉ ูุฑู†ุณุงูˆู‰ ูƒู„ุงุณูŠูƒ ุจู†ูƒู‡ุฉ ุงู„ู„ุจู† - BonBalloon
๐ŸŽ Orouba Classic French Coffee With Milk Flavour Premium Turkish Coffee Ground Oriental Original Cafe Oroba Aloroba Aleuruba Egyptian Egypt Arab Arabic Halal ( 1 Pack = 8.82 oz / 250 gm ) ุจู† ุงู„ุนุฑูˆุจุฉ ู‚ู‡ูˆุฉ ูุฑู†ุณุงูˆู‰ ูƒู„ุงุณูŠูƒ ุจู†ูƒู‡ุฉ ุงู„ู„ุจู† - BonBalloon
๐ŸŽ Orouba Classic French Coffee With Milk Flavour Premium Turkish Coffee Ground Oriental Original Cafe Oroba Aloroba Aleuruba Egyptian Egypt Arab Arabic Halal ( 1 Pack = 8.82 oz / 250 gm ) ุจู† ุงู„ุนุฑูˆุจุฉ ู‚ู‡ูˆุฉ ูุฑู†ุณุงูˆู‰ ูƒู„ุงุณูŠูƒ ุจู†ูƒู‡ุฉ ุงู„ู„ุจู† - BonBalloon
๐ŸŽ Orouba Classic French Coffee With Milk Flavour Premium Turkish Coffee Ground Oriental Original Cafe Oroba Aloroba Aleuruba Egyptian Egypt Arab Arabic Halal ( 1 Pack = 8.82 oz / 250 gm ) ุจู† ุงู„ุนุฑูˆุจุฉ ู‚ู‡ูˆุฉ ูุฑู†ุณุงูˆู‰ ูƒู„ุงุณูŠูƒ ุจู†ูƒู‡ุฉ ุงู„ู„ุจู† - BonBalloon
๐ŸŽ Orouba Classic French Coffee With Milk Flavour Premium Turkish Coffee Ground Oriental Original Cafe Oroba Aloroba Aleuruba Egyptian Egypt Arab Arabic Halal ( 1 Pack = 8.82 oz / 250 gm ) ุจู† ุงู„ุนุฑูˆุจุฉ ู‚ู‡ูˆุฉ ูุฑู†ุณุงูˆู‰ ูƒู„ุงุณูŠูƒ ุจู†ูƒู‡ุฉ ุงู„ู„ุจู† - BonBalloon
๐ŸŽ Orouba Classic French Coffee With Milk Flavour Premium Turkish Coffee Ground Oriental Original Cafe Oroba Aloroba Aleuruba Egyptian Egypt Arab Arabic Halal ( 1 Pack = 8.82 oz / 250 gm ) ุจู† ุงู„ุนุฑูˆุจุฉ ู‚ู‡ูˆุฉ ูุฑู†ุณุงูˆู‰ ูƒู„ุงุณูŠูƒ ุจู†ูƒู‡ุฉ ุงู„ู„ุจู† - BonBalloon
๐ŸŽ Orouba Classic French Coffee With Milk Flavour Premium Turkish Coffee Ground Oriental Original Cafe Oroba Aloroba Aleuruba Egyptian Egypt Arab Arabic Halal ( 1 Pack = 8.82 oz / 250 gm ) ุจู† ุงู„ุนุฑูˆุจุฉ ู‚ู‡ูˆุฉ ูุฑู†ุณุงูˆู‰ ูƒู„ุงุณูŠูƒ ุจู†ูƒู‡ุฉ ุงู„ู„ุจู† - BonBalloon

๐ŸŽ Orouba Classic French Coffee With Milk Flavour Premium Turkish Coffee Ground Oriental Original Cafe Oroba Aloroba Aleuruba Egyptian Egypt Arab Arabic Halal ( 1 Pack = 8.82 oz / 250 gm ) ุจู† ุงู„ุนุฑูˆุจุฉ ู‚ู‡ูˆุฉ ูุฑู†ุณุงูˆู‰ ูƒู„ุงุณูŠูƒ ุจู†ูƒู‡ุฉ ุงู„ู„ุจู†

Regular price $24.74
/
Shipping calculated at checkout.

Only 300 items in stock!
Brand : Orouba
Features :
  • ๐ŸŽ Orouba Classic French Coffee With Milk Flavour Premium Turkish Coffee Ground Oriental Original Cafe Oroba Aloroba Aleuruba Egyptian Egypt Arab Arabic Halal ( 1 Pack = 8.82 oz / 250 gm ) ุจู† ุงู„ุนุฑูˆุจุฉ ู‚ู‡ูˆุฉ ูุฑู†ุณุงูˆู‰ ูƒู„ุงุณูŠูƒ ุจู†ูƒู‡ุฉ ุงู„ู„ุจู†
  • ๐ŸŽ It Depends On Your Choice And Your Taste To Get Your Favorite Coffee Cup . Enjoy Your Coffee Bean Cup With Milk Flavour That Rich Flavored . Produced From The Finest And Best Coffee Beans . With Very Strong Taste And Very Strong Aroma Unique Taste .
  • ๐ŸŽ How To Prepare : 1 ) Add 3 Teaspoons To a Medium Sized Pot Add Sugar As Desired 2 ) Add Cold Water Or Milk Stir Well Over The Fire 3 ) Remove The Pan From The Heat As The Foam Rises , The Mixture Is Poured
  • ๐ŸŽ Ingredients : Ground Coffee - Creamer - Sugar
  • ๐ŸŽ Packaged In a Standard Airtight Can To Preserve The Intense Taste And Aroma Of The Cafรฉ And Preserve The Flavor And Complexity Of Our Blends While Enhancing The Aroma Of The Coffee And Ensuring Optimal Freshness .
  • ๐ŸŽ Weight (Approx.) : 8.82 oz / 250 gm
  • ๐ŸŽ Material : 100 % Pure And Natural
  • ๐ŸŽ Manufacture & Expiration Dates Indicated On The Main Package Are In European Format Which Is DD/MM/YY .
ASIN : B0CTX5LL1B

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review